Невірна інтерпретація

Повторення Закону 1:27-28

 

Читаючи про нелегкий час для народу Божого, якого вивів Бог з єгипетського поневолення та рабства, бачимо те, що звільнені люди не були такі вже й щасливі.

Коли ми чуємо про поневолення, майже завжди наша перша реакція негативна. Але, якщо копнути глибше, ми помітимо у поневоленні свої так звані “плюси”, які з часом стають нашими кращими друзями:

– тобі не потрібно думати самому та брати на себе відповідальність за свої рішення, за тебе робить це хтось інший

– є в якійсь мірі передбачуваність – твої господарі думають, коли тобі дати їсти, де спати, що думати, і що робити

– відчуття захищеності – доки ти цікавий своїм господарям і приносиш їм користь, вони будуть захищати тебе до деякої міри. Єдине, потрібно постійно догоджати їм, щоб постійно бути їм вигідним

Але Богу не подобалася така “стабільність”, і Він вирішує вивести Свій народ на територію, де вони самі мали вчитися брати на себе відповідальність, де їх оточували вороги і їм потрібно було самим вчитися боротися за те, що по праву належало їм, де їм потрібно було думати самим за себе.  В Радянські часи думали за людей, але зараз приходить новий подих свободи, і цей подих в деякій мірі лякає.

Мабуть, це і є шлях до свободи, куди веде нас Господь. Нас персонально, наші церкви, нашу країну.

Перебуваючи у кризі та нестабільності, народ Божий почав нарікати і невірно інтерпретував дію Божу, коли Він звільнив їх від гніту. Народ зробив повністю протилежні висновки: “Бога не любить нас і через те вивів нас з Єгипту,  і зараз нам тяжко жити у цій свободі”. Але реальність була такою, що саме через те, що Бог їх любив, через це і вивів з поневолення!

Його очікування як були тисячі років тому від Свого народу, так і залишаються зараз: довіряти Йому, бути вірним Йому, і вчитися боротися за Його обітниці.

 

Гончар Олег

Gonchar.oleg7@gmail.com

 

Wrong Interpretation

Deuteronomy 1:27-28

We read about the people of God, which He drove out from Egyptian oppression and slavery.

Every time when we hear about oppression we get negative feelings and reaction. But if we look deeper we find in slavery and oppression our so-called friends:

– you don’t have to think and take responsibility for your decisions, instead someone else thinks and takes responsibility for you

– it is predictability – your owners think what you must eat, when you must sleep, what to think, and what to do and not do

– feeling of safety until you are useful for your owners. They will try to protect you to some measure because you while you bring them profit. The only thing is that you must please them all the time to be in their favor.

But God did not like such fake stability in Egypt. Thus, He took them out and brought to a place of learning to take responsibility for their decisions, the place surrounded with enemies where they had to learn to fight for what belonged to them, the place where they had to think for themselves. During Soviet Union people got used for the fact that someone thinks and decides for themselves. But now we feel a new breath of freedom, honestly, this breath scares a bit.

Probably that is a way to freedom where God leads us. He leads us personally, our families, our churches, our nation.

When people of God where in crisis and instability they began to complain and wrongly interpreted God’s act of deliverance. The people made opposite conclusion to the truth: “God does not love us and He took us from Egypt, and now it is extremely hard for us to live in this freedom”. But the reality is that God so loved them that He delivered them from oppression.

His expectations thousands of years ago, just as now are: trust Him, be faithful to Him, and learn to strive toward His promises.

 

Oleg Gonchar

Gonchar.oleg7@gmail.com

Коментарі закриті