1. Бог і Його Слово.

Івана 1:1. Бог Себе ототожнює зі Своїм Словом. Бог і Слово – одне. «Спочатку було Слово», тобто спочатку був Бог.

1 Коринтян 14:10. Слово – це не просто звук. Кожне слово має значення. Зміст слову надає розумна особистість. Слово це є проявлення, відбиток розуму. Воно несе в собі значення, зміст, думку.

Пс. 118:88-90. Ми спасаємося через Слово Боже і воно дано для нас. Не Бог, а людина повинна Його виконувати. Божі духовні закони вічні. Бог і Його Слово не змінюються. Своїм Словом Бог поставив небо і землю і весь всесвіт. Як Боже Слово каже так і стається. Слово Боже має силу як на небі, так і на землі.

Пс. 35:10. Всі люди на Землі живуть Богом, бо Він дає життя. Слово Боже є світильник для нашої стежки. Якщо ми дивимося на все через призму Слова Божого, то ми все розуміємо і бачимо вірно, так, як це бачить Господь.

Ісая 55:8. Не все, що робить Господь для нас буде зрозуміло. І з ями нашого буття, часто, нам дуже важко збагнути що робить Господь. Для цього Господь дає нам віру. Довіряємо нашому Господу.

Чому варто абсолютно довіряти Слову Божому? (бо Слово і Бог – одне і вони не змінні)

Якщо людина щось приймає, а щось відкидає  в Біблії, чи може така віра спасти людину?  (ні)

Чи є для вас якесь Слово з Біблії, в яке вам важко повірити? Чому?

Що може спотворювати вірне сприйняття і розуміння світу, нашого життя?  (небіблійна людська думка, лжевчення, життєві приклади інших людей тощо) Як цьому запобігти? (дивитися на все через призму Слова Божого)

  1. Сила Слова Божого.

2 Царів 5:9-16. Нааман був дуже поважний. Він подолав довгий шлях, щоб приїхати до пророка. Нааман мав своє уявлення, що і як мав робити пророк, як все має відбутися. Але все відбулося по-іншому.

  • Єлисей послав слугу до Наамана, а сам не вийшов. Не завжди до нас буде говорити Бог особисто. Він може це робити через інших людей.
  • Слуга об’явив Нааману слово Боже, яке було дане через Єлисея. Якщо Слово Боже не спотворене, воно збудеться, хто б Його не передав і скільки б раз не передавав.
  • Нааман очікував молитву з покладанням рук, а натомість його відправили ниряти в не дуже чистій річці. І він розгнівався та не хотів робити цього. Ми можемо мати різні уявлення, як Бог має до нас промовити і як діяти, але Він робить так, як Він того хоче. Часто для того, щоб змінити наше серце. Своїми очікуваннями ми можемо поставити перешкоду для розуміння волі Божої. Не треба Богу казати що Йому робити, коли робити і як робити.
  • Нааман наводив свої аргументи, чому те, що сказав пророк йому робити, є не логічним. Не важливо як ми рахуємо, знаємо, чи розуміємо. Краще, для нас, те, що каже Слово Боже.
  • До того, що Бог каже, не потрібно нічого додавати та віднімати від Слова Божого. Потрібно виконати точно, як каже Його Слово. Для спасіння потрібно те, що каже Слово Боже, не більше і не менше.
  • Коли Нааман послухався і зробив за Словом Божим, він одужав – побачив славу Божу. Не річка цілюща була, і не Єлисей зцілив Наамана. Справа була у виконанні Слова Божого. Коли ми виконуємо Його так як написано чи сказано, ми проявляємо послух Богу, і отримуємо благословення за послух.
  • Нааман пізнав, що немає іншого Бога, крім Бога в Ізраїлі. Він змирився перед Богом і Єлисеєм. Ми теж пізнали Бога, що Він живий Бог, і немає іншого. Ми маємо впокорятися перед Богом і Його Словом.

Чи зцілився б Нааман, якщо б не виконав або частково виконав Слово Боже (наприклад,  занурився лише 6 раз)?

Поділіться найяскравішим прикладом свого послуху Богу і виконання Слова у своєму житті.

Чи може Боже  Слово не виконатися?  (ні) Чому?

Що необхідно людині щоб спастися згідно з Біблією?  Чому не потрібно нічого до цього додавати?

 

Висновки: Бог і Слово – одне. Слово Боже є Світильник і ключ до Царства Небесного. Воно є основою нашої віри. Через Слово Боже ми маємо Спасіння у Христі Ісусі. Ми маємо досліджувати Його, жити згідно Слова, тоді ми будемо розуміти Бога.

 

Коментарі закриті