«Велич народу вимірюється не його чисельністю.
Єдиним мірилом є його розумовий розвиток та
моральний рівень»
Віктор Гюго

Україна сьогодні переживає переломний момент у своїй історії: старе завершилось, а нове ще не розпочалося. Помилковим є уявлення людей про те, що рушійною силою прогресу є матеріальне, адже, якщо дослідити історію, а саме початок XVІ сторіччя, можна зрозуміти, що такі моральні чинники, як принципи свободи совісті, цінність людського життя, прагнення до знань та науки, підійняли соціально-економічний та культурний стан Європи. Цей бурхливий розвиток відомий нам як Рефор­мація, в основі якої лежала проста істина: без Бога неможливо змінити на краще життя ані окремої людини, ані держави в цілому.

Аналізуючи наслідки процесу Реформації, можна зрозуміти, що особисті якості людини є першоскладовою для економічного розвитку країн та со­ціального достатку пересічного громадянина. Тому, шановні співгромадяни, не нарікаймо на те, що особливо помітних реформ у нашій країні не спостерігається, а почнімо в першу чергу реформувати себе та своє оточення.

Звернімо увагу на те, що протестантські країни, які зростали на підґрунті Реформації, менш терпимі до корупції, ніж решта країн світу.

 

Автор: Луїза Здебська

Інфографіка: Тарас Домбровський

Коментарі закриті